Binh Dinh Province Shark Attacks

8 attacks recorded (0 fatal)
Binh Dinh Province shark attacks
Date Location Fatal?
Jun 15th 2010 Quy Nhon N
May 18th 2010 Quy Nhon N
May 18th 2010 Quy Nhon N
Jan 9th 2010 Quy Nhon N
Jan 9th 2010 Quy Nhon N
Jan 9th 2010 Quy Nhon N
Jul 29th 2009 Quy Nhon N
Jul 18th 2009 Quy Nhon N

Attacks by region

Attacks by location

  • Quy Nhon (8)

Attacks by month

  • January (3)
  • May (2)
  • June (1)
  • July (2)